Poland 2022 Poland Grant Winner

ANNUAL THEME

Kontrola otyłości za pomocą modyfikacji mikrobiomu jelitowego- czy to możliwe?

SUPPORTED PROJECT

MD Anna Rychter

Mgr Anna Rychter, Dietetyk, Doktorantka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szkoła Doktorska UMP, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych

Ocena mikrobiomu jelitowego, enterotypu oraz zdolności do rozkładu skrobi w programie redukcji masy ciała za pomocą interwencji żywieniowej i probiotykoterapii u kobiet z otyłością

PROJECT DESCRIPTION

Celem badania jest wytłumaczenie odmiennych reakcji na interwencję żywieniową u kobiet z otyłością, w oparciu o indywidualne różnice w składzie mikrobioty jelitowej. Podział w zależności od odpowiedzi na interwencję ma na celu wyodrębnienie pacjentek , u których wdrożenie probiotykoterapii może przynieść istotne korzyści kliniczne.

Ocena mikrobiomu jelitowego oraz reakcji na interwencję pozwoli na celowane i zindywidualizowane działanie w przyszłości. Wyniki uzyskane z badania mogą przyczynić się do większej skuteczność leczenia kobiet z otyłością i możliwości utrzymania długofalowych efektów tej terapii.

Niniejsze badania umożliwią zweryfikowanie hipotezy, że odpowiednio wdrożona probiotykoterapia oraz predyspozycje mikrobiotyczne są istotnym elementem wpływającym na skuteczność interwencji behawioralnej redukującej masę ciała.