National call for projects
| Turkey

“Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri”


Turkey

Türkiye 2019 Mikrobiyota Proje Çağrısı

Biocodex Mikrobiyota Vakfı

“Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri”

Tanım

Fransa’da 1953 yılında kurulduğu tarihten itibaren insan sağlığına önem veren Biocodex, 2009 yılı itibariyle ülkemizde kendi varlığı ile bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda sağlıklı yaşamın temel koşulu olan sağlıklı mikrobiyotaya yönelik olarak yeni araştırmalar ve yeni ürünlerin geliştirilmesi için yoğun çalışmalar içerisinde bulunurken bilimsel dayanağı en kuvvetli olan, uluslararası rehberlerde kesin kanıt düzeyine sahip Reflor’u da (Saccharomyces boulardii CNCM I-745) klinisyenlerimize sunmaktadır.

Biocodex tarafından desteklenen Biocodex Mikrobiyota Vakfı 2018 yılında, alanında bilimsel kabul görmüş, öncü bilim insanlarının danışmanlığında ve “İnsan Sağlığı ve Hastalıklarında Bağırsak Mikrobiyotası” ile ilgili temel veya klinik çalışmaları desteklemek üzere kurulmuştur. Bu çerçevede, 2018 yılı içerisinde ülkemizden seçilen bir çalışmaya 25.000 avro destek verilmiştir. 2019 yılı ve sonrasında da ulusal çalışmaları desteklemek üzere fon ayırmış durumdadır.

 

Destek Bedeli

Ülkemizden seçilecek olan araştırmaya verilecek toplam destek miktarı 25.000 avroya kadardır (KDV ve olası genel giderler dahildir).

Desteklenecek çalışma için yapılacak karşılıksız ödemenin bir kuruma (kamu, araştırma, hastane, dernek) yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Başvuru mektubunda adaylar çalışmalarının seçilmesi durumunda ödenmesi gereken şekli belirtmelidir.

 

Adaylar

Çalışma koordinaörü, tıp doktoru veya Türkiye’de çalışmakta olan diğer bilim dallarından araştırmacılar (Lisansüstü ve/veya Doktora Derecesi sahibi) olabilir.

 

Başvuru formu

Aşağıdaki belgeleri içermelidir (bkz., i ‘Başvuru Formunu indirin’):

  • Bir başvuru mektubu (kısaca kişi, çalışma ve kısaca beklentileri içerecek şekilde olmalıdır);
  • Başvuranın özgeçmişi;
  • Projenin ayrıntılı bir sunumu: gerekçe, amaç, metodoloji, beklenen sonuçlar, tahmini süre, ayrılan finansmanın gerekçelendirilmesi, Kurum Etik Kurulu’nun görüşü, gerekiyorsa, hastane, yayın stratejisi (yazarlık dahil) ve projede yer alan araştırma ekipleri;
  • Bir sayfalık bir özet (4 sayfalık sunuma dahil)

Başvuruda bulunulması, sorumlu araştırıcı tarafından bu kuralların kabul edildiği anlamına gelir.

Başvuru Formunu doküman olarak indirmek için tıklayınız

Eksik başvuru formları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formuna erişim sağlamada güçlük çekiyorsanız, lütfen e-posta ile researchturkeybmf@biocodex.com adresinden formun bir kopyasını isteyin.

 

İnceleme süreci

Tüm projeler bilim komitesinin 3 üyesi tarafından bağımsız şekilde incelenecektir. Biocodex Türkiye herhangi bir zamanda inceleme sürecinde yer almayacaktır.

Son karar tam anlaşma elde edilen bir uzlaşı toplantısı sonrasında verilecektir.

 

Çıkar çatışması

Bilim komitesi üyeleri kendi projelerinin veya olası çıkar çatışması bulunan diğer herhangi bir projenin değerlendirme ve sıralamasına katkıda bulunmayacaktır.

Son karar kısa inceleme raporuyla birlikte her katılımcıya gönderilecektir.

 

Aday sözleşmesi

Başvuru Sahibi bu proje için alınmış olan herhangi bir desteği veya başka bir kuruluşa yapılmış destek başvurusunu BMF jürisine ve Biocodex Mikrobiyota Vakfı’na bildirmeyi kabul eder.

Başvuru Sahibi araştırmanın sonuçlarını ulusal veya uluslararası bir bilimsel konferansta sunmayı kabul eder (sözel veya poster sunumu).

Başvuru Sahibi 6 ay’da bir gelişme raporu ve çalışma tamamlandıktan sonra 6 ay içerisinde sonuç raporunu BMF jürisine ve Biocodex Mikrobiyotası Vakfı’na vermeyi kabul eder.

Aday artaştırma çalışmasının tüm sunum ve yayınlarında Biocodex Mikrobiotası Vakfı’nın koşulsuz desteğini belirteceğini kabul eder.

Başvuru Sahibi bütçenin ne şekilde harcandığı ile ilgili olarak BMF’e karşı şeffaf bir tavır izleyeceğini kabul eder.

Herhangi bir nedenle destek verilen proje, desteğin ilk kısmı serbestleştirildikten sonra bir yıl içerisinde başlamadıysa, başvuru sahibi bunu gecikmeden BMF Jürisi ve Biocodex Mikrobiyota Vakfı’na gerekçeli olarak bildirmeyi kabul eder. Gerekçe Jüri tarafından kabul edilmez ise verilen desteği  BMF’e iade edilmelidir.

 

Jüri

Güncel bilimsel komite üyeleri şunlardır:

  • •Prof. Dr. Murat Baş (Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı)
  • •Prof. Dr. Cem Kalaycı (Gastroenteroloji)
  • •Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı)

Bilimsel komitenin kararı nihaidir, itiraz edilemez.

 

Desteğin Serbestleştirilmesi

Başvuruları göndermek için son tarih (e-posta ile) 01 Aralık 2019’dir.

Jüri 1 veya daha fazla projeye burs verebilir. Karar nitelik ve özgünlüğe dayalı olacaktır. Destek verilen proje en geç 31 Aralık 2019 tarihinde açıklanacaktır.

Destek, çalışmanın bütçe kalemlerine göre tek seferde veya kısım kısım serbestleştirilebilir.

Desteğin sunulması kazanan projenin özelliklerine göre 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren serbestleştirilecektir.

 

Etik onay

Destek etik kurul onayının alınması sonrasında serbestleştirilecektir.

 

Türkiye Ödülünün Ertelenmesi

Jüri projelerde yeterli bilimsel kalite göremediği takdirde burs vermeme hakkını saklı tutar.

Başvuruların gönderileceği adres: researchturkeybmf@biocodex.com

Son başvuru tarihi: 01 Aralık 2019.

Participating countries

Belgium

“Gut Microbiota in Human Health and Diseases”

Plus

Canada

“Microbiome in human health and diseases”

Plus

France

"Microbiote intestinal & santé humaine"

Plus

Mexico

Investigación sobre Microbiota Intestinal

Plus

Morocco

"Microbiote & santé humaine"

Plus

Nordics

“Gut Microbiota in Human Health and Diseases”

Plus

Poland

„Mikrobiota w zdrowiu i chorobie”

Plus

Portugal

"Microbiota Humana na Saúde e na Doença"

Plus

Russia

Микробиота и здоровье человека

 

Plus

Turkey

“Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri”

Plus

USA

Microbiota within the gut-brain axis

Plus

Ukraine

"Мікробіота та здоров'я людини"

Plus

Archives