National call for projects
| Ukraine

"Мікробіота та здоров'я людини"


Ukraine

Національний проект Фонду Досліджень мікробіоти в Україні

BIOCODEX MICROBIOTA FOUNDATION 2019

"Мікробіота та здоров'я людини"

Визначення 

Компанія «Біокодекс» упродовж багатьох років займалася дослідницькою роботою з питань мікробіоти шлунково-кишкового тракту.

Фонд компанії «Біокодекс»з питань мікробіоти, не комерційна організація, організатор національного дослідницького гранту 10 000 євро для проведення клінічного дослідження з теми: "Мікробіота та здоров'я людини". За науковою підтримкою Української гастроентерологічної асоціації й Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України.

Сума 

Загальна сума гранту складає 10 000 євро. На розсуд Національного наукового комітету ця сума може бути розділена між двома проектами.

Грант надаватиметься лише організації (приватній, державній, науково-дослідницькій, лікарні, асоціації). У своїх заявках кандидати повинні вказати графік виплати цього гранту.

Заявники 

Право на подання заявки мають лікарі та наукові працівники-дослідники, які можуть як займати певну посаду, так і проходити практичне навчання.

Заявка 

Натисніть, щоб завантажити форму заявки в PDF

Зобов’язання заявника

  • Заявник погоджується інформувати національний науковий комітет та Фонд Дослідження Мікробіоти Біокодекс про будь-яке фінансування, яке вже отримане для цього проекту, або звернення за фінансуванням в іншу структуру. Фонд Дослідження Мікробіоти Біокодекс надасть свою офіційну згоду на таке співфінансування.

  • Заявник погоджується надати свою офіційну згоду на представлення результатів проведеної дослідницької роботи на національному конгресі.

  • Заявник погоджується надавати проміжні звіти про дослідницьку роботу до Фонду  Дослідження Мікробіоти Біокодекс кожні 6 місяців. Він також погоджується надіслати кінцеві результати дослідження до Фонду Дослідження Мікробіоти Біокодекс перед їх оголошенням.

  • На виступах, оголошенні результатів або в публікації кандидат повинен указати інформацію про підтримку з боку Фонду Дослідження Мікробіоти Біокодекс.

Національний науковий комітет

Склад національного наукового комітету повинен бути адаптований до цільових медичних спеціальностей (гастроентерологи та гастроентерологи-педіатри). Рішення Національного наукового комітету вважається кінцевим. Його рішення не оскаржуються, пояснення не надаються.

Передача національного гранту України

  • Національний науковий комітет обере переможця (переможців), беручи до уваги якість та оригінальність проекту (проектів).

  • Переможця (переможців) повідомлять не пізніше 30 травня 2019 року.

  • Оголошення результатів та передача гранту відбудеться під час національного конгресу.

Відтермінування передачі гранту Україна

У разі надходження надто малої кількості заявок журі та організатор залишають за собою право відтермінувати кінцеву дату подання заявок або перенести конкурс на іншу дату.

Подання заявок

  • Заявки слід надавати поштою до компанії «Біокодекс» на таку адресу:

Пр-т. С. Бандери 28А, літера Г, м. Київ, Україна, 04073.

  • Або електронною поштою на таку адресу:microbiotafoundation@biocodex.ua

  • Кінцевий термін подання заявок – до 29 грудня 2018 року, вони повинні бути надіслані (дата на поштовому штемпелі) до вказаної кінцевої дати

Participating countries

Belgium

“Gut Microbiota in Human Health and Diseases”

Plus

Canada

“The microbiome in human health and diseases”

 

Plus

France

"Microbiote intestinal & santé humaine"

Plus

Mexico

Investigación sobre Microbiota Intestinal

Plus

Morocco

"Microbiote & santé humaine"

Plus

Nordics

“Gut Microbiota in Human Health and Diseases”

Plus

Poland

„Mikrobiota w chorobach cywilizacyjnych”

Plus

Portugal

"Microbiota Gastrointestinal e sistema imunitário"

Plus

Russia

Микробиота и здоровье человека

 

Plus

Turkey

“Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri”

Plus

USA

Gut microbiota and chronic disease

Plus

Ukraine

"Мікробіота та здоров'я людини"

Plus

Archives

2018_Winner_Ukraine
2018 Ukrainian National Call for Project

Relationship of intestinal microbiocenosis disorders and functional disorders of the biliary tract in children with obesity

 

Prof. Stepanov Y. M. "Institute of gastroenterology of the National academy of medical sciences of Ukraine“